Катунска кокошка

кокошки Катунска кокошка

Катунска кокошка

Произход: на Катунска кокошка Katunitsa chicken Породата е създадена през края на 20 и началото на 21 век в Българското село Катуница от селекционера Александър Николов, като е използвал целенасочена селекция на местни по-едри кокошки по екстериор и месодайна продуктивност. Катунските кокошки са изключително масивни птици с много типично месодайна визия. Тялото е дълбоко и широко, и е отлично замускулено. Средна маса на петлите около 5,5 килограма, а за кокошките 4,5 килограма. Маса на Катунски петел: 5,5 до 6,5 килограма. Маса на Катунска кокошка: 4,5 до 5,3 килограма. Размер на пръстените: 27/24 Яйца от катунска кокошка Носливостта на яйцата на катунската кокошка е сравнително ниска, а яйцата са със средна маса около 55 грама. За сравнение едно яйце от обикновена кокошка носачка тежи 60 грама. Минимална маса на разплодните яйца: 60 грама. Цвят на яйцата на Катунската кокошка: кремав Катунска кокошка Стандарт на Катунска кокошка Общо впечатление: Изключително масивни птици с типично месодайна визия. Тялото е дълбоко и широко, отлично замускулено. Породна характеристика при Катунския петел: Тяло: широко, дълбоко, дълго с правоъгълна форма, хоризонтално носено. Гръб: дълъг и широк, по възможност прав. Шарановият гръб при тази порода е допустим. Шия: силна, средно дълга, добре оперена. Рамене: широки, заоблени, частично покрити от шийното оперение. Крила: сравнително къси, тесни, държани близо до тялото, успоредно на гръбната линия. Пояс: широк, сравнително добре оперен с ясен преход към опашката. Опашка: сравнително къса, средно широка с не много богато оперение. Носена е под висок ъгъл, катеричата опашка не е недостатък. Гърди: дълбоки, широки, отлично замускулени, държани не много високо от земята. Корем: пълен, широк, обемист. Глава: средно голяма, широка. Лице: червено. Гребен: средно голям, листовиден, прав, равномерно назъбен. Менгуши: средно големи, заоблени. Околоушки: червени, издължени, с гладка тъкан. Очи: оранжево-червени. Клюн: средно-дълъг, масивен, здрав с цвят кореспондиращ с цвета на краката. Подбедро: добре оперено, средно дълго, отлично замускулено. Крака: силни, средно дълги с масивни кости, неоперени и сравнително широко поставени. Цветът на краката е жълт до жълт с тъмен нюанс. Пръстите са четири, широко поставени, допуска се изкривяване на вътрешния пръст. Оперение: богато, плътно прилепнало към тялото, липсва обемистост. Породна характеристика при кокошката: Наподобява петела, с изключение на половите различия. Тялото е по-ниско носено, по-компактно, с по-силно развита задна част. Коремът е добре развит, обемист и мек. Поясната част е добре развита. Сериозни недостатъци: Прекалено слабо, тясно, късо, плитко, триъгълно, слабо замускулено, леко или с висока позиция тяло. Плитки, тесни или много високо носени гърди. Бели околоушки. Клюмнал гребен при млади петли. Много силно развита опашка при петлите. Цветови разновидности: Тъмно червен Петелът е с червено-кафява шия, перата на която към края са с черен кант. Поясът и раменете са червено-кафяви, гърбът е по-тъмно червено кафяв. Гърдите, бедрата и корема са черни богато обсипани с червено-кафяви петна. Крилният триъгълник е червено-кафяв. Опашката е черна. Кокошката е с червено кафява глава и шия, която към корпуса просветлява към огнено червена, поради златисто-червеното окантване на шийните пера. Гърдите са със същият огнено-червен цвят, като всяко перо е неравномерно множествено кантирано. Раменете са по-тъмни, червено-кафеникави, поради по-ясно изразената поликантовост. Крилата са кафяви, обсипани с черни напречни шарки. Поясът и корема са пепеляво-кафеникави, а опашката черно-кафява. Краката и клюна са с жълт до тъмно жълт цвят. Сериозни недостатъци: прекалено светло оперение при петела; липса на крилен триъгълник; кафява опашка; изцяло червено-кафяви гърди; липса на частична или пълна кантираност на гърдите и раменете при кокошката. Изцяло черни крака при двата пола. Златисто-сребрист Петелът е със сребрисдто-жълтеникава шия, перата са черни със сребрисо-златист кант. Поясът е сребрисдто-жълтеникав. Раменете са червено-кафяви със широк сребрист център, гърбът е по-тъмно червено кафяв. Гърдите, бедрата и корема са кафяво-черни. Крилният триъгълник е сребрист. Опашката е черна. Кокошката е със сребристо-черна глава и шия, която надолу към тялото е с ясно изразени сребристи кантове на черните шийни пера, осите на шийните пера са сребристи. В сребристото шийно оцветяване се наблюдава лек жълтеникав нюанс. Гърдите са сребристо-кафяво-черни, като всяко перо е неравномерно множествено кантирано с черни и кафеникави шарки при сребриста основа и ос. Раменете са по-тъмни, червено-сивкави. Крилата са сребристо-черни, сребриста основа, обсипана с черни напречни шарки. Поясът и корема са тъмни пепеляво-кафеникави, а опашката черно-кафява. Краката и клюна са с жълт до тъмно жълт цвят. Сериозни недостатъци: прекалено златисто оперение при петела; липса на крилен триъгълник; кафява опашка; липса на частична или пълна кантираност на гърдите и раменете при кокошката; черна шия при кокошката. Изцяло черни крака при двата пола. https://uqyk.com

 

Продавам яйца за мътене и пиленца целогодишно,в някой случай и големи птици

-оплодено яйце-1лв

-ново излюпено пиле-5лв.

-оформено пиле с ясен пол и оперение-15лв.

 


Маран

Франция

Съсекс

Англия
кокошки-тетра

Тетра

Унгария
кокошки-супер-харко

Супер харко

Унгария