Легхорн - Декалб

кокошки Легхорн - Декалб

Легхорн - Декалб

Тя е най-широко разпространената порода за производство на яйца с бял цвят на черупката. Създадена е в САЩ на основата на внесени от Италия през 1835г. бели дребни местни кокошки с висока носливост. В резултат на задълбочена и ефективна селекционна работа е била създадена порода с много висока носливост. Птиците от тази порода са широко разпространени в света. Във всички международни и междулинейни стокови хибриди с много висока носливост участвуват и линии от тази порода. Птиците имат плътно и чисто бяло оперение. Гребенът е прост(листовиден) и средно голям. При петлите е изправен, а при кокошките в повечето случаи е увиснал. Менгушите са сравнително големи. Гърдите и коремът са добре развити, шията е средно дълга, а опашката - сравнително голяма. Краката са средно дълги и с жълт цвят на кожата. Носливостта е висока. Средната носливост е около 260—280 яйца, но при някои високопродуктивни линии и хибриди достигат 270-320 яйца. Има носачки, които са достигнали максимална(100%)интензивност на носливост-за 365 дни са получени 365 яйца. Средната маса на яйцата е62,5 g . Като се има предвид, че живата маса на носачките е около 1,8кг,а на петлите 2,0-2,5кг.. Скорозрелостта е много добра. Ярките пронасят на 160-175-дневна възраст. Инстинктите за разклопване и за мътене са много слабо проявени. Оползотворяване на фуража при пълноценно хранене е много добро. При отделните високопродуктивни линии и хибриди разходът на фураж за едно яйце е около 109 г / ден. C. степен на конверсия на фуража 2,02 кг / кг.

 

Продавам яйца за мътене и пиленца целогодишно,в някой случай и големи птици

-оплодено яйце-1лв

-ново излюпено пиле-5лв.

-оформено пиле с ясен пол и оперение-15лв.

 


Маран

Франция

Съсекс

Англия
кокошки-тетра

Тетра

Унгария
кокошки-супер-харко

Супер харко

Унгария
кокошки-доминант кокошка

Доминант

Чехия